نیلو هنرمند

معجزه بلاگری

این دوره مخصوص کسانی هست که خودشون رو باور کردند که میتونن زندگی خوب و ثروت رو خودشون خلق کنند !!!

❤اگر تصمیم گرفتی ثروتمند خودساخته باشی تبریک میگم❤
ویدئو های دوره

فصل اول

مقدمه | جلسه صفر صفر

جلسه صفر صفر

فصل اول

جلسه اول | ذهنیت

ذهنیت

فصل اول

جلسه دوم | هدفگذاری و شکرگزاری

هدفگذاری و شکرگزاری

فصل اول

جلسه سوم | عزت نفس اعتماد به نفس

عزت نفس اعتماد به نفس

فصل اول

جلسه چهارم | اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

فصل اول

جلسه پنجم | اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

فصل اول

جلسه ششم | زبان بدن

زبان بدن

فصل اول

جلسه هفتم | فن بیان

فن بیان

فصل اول

پایان | جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ

فصل دوم

جلسه صفر | جلسه صفر صفر

جلسه صفر صفر

فصل دوم

جلسه اول (قسمت اول) | ایده های پولساز

ایده های پولساز

فصل دوم

جلسه اول (قسمت دوم) | ایده های پولساز

ایده های پولساز

فصل دوم

جلسه اول (قسمت سوم) | ایده های پولساز

ایده های پولساز

فصل دوم

جلسه دوم | استعدادیابی

استعدادیابی

فصل دوم

جلسه سوم | اکانت اینستاگرامی

اکانت اینستاگرامی

فصل دوم

جلسه سوم (قسمت دوم) | بایونویسی

بایونویسی

فصل دوم

جلسه سوم (قسمت سوم) | هایلایت پیج

هایلایت پیج

فصل دوم

جلسه چهارم (قسمت اول) | تولید محتوا

تولید محتوا

فصل دوم

جلسه چهارم (قسمت دوم) | تولید محتوا

تولید محتوا

فصل دوم

جلسه چهارم (قسمت سوم) | تولید محتوا

تولید محتوا

فصل دوم

جلسه چهارم (قسمت چهارم) | تولید محتوا

تولید محتوا

فصل دوم

جلسه پنجم (قسمت اول) | آموزش ساخت ویدئو

آموزش ساخت ویدئو

فصل دوم

جلسه پنجم (قسمت دوم) | آموزش ساخت ویدئو

آموزش ساخت ویدئو

فصل دوم

جلسه پنجم (قسمت سوم | آموزش نکات کاور پست

نکات کاور پست

فصل دوم

جلسه پنجم (قسمت چهام| ساعت پست گذاری

فصل دوم

جلسه ششم (قسمت اول | مبحث هشتگ گذاری

فصل دوم

جلسه ششم (قسمت دوم | قسمت دوم مبحث هشتگ گذاری

فصل دوم

جلسه هفتم (قسمت اول| اکسپلور

فصل دوم

جلسه هفتم (قسمت دوم | قسمت دوم اکسپلور